2010

9/1 – Club Seved, (Malmö)

7/2 – Stadshallen, (Lund)

25/3 – Kick-start, (Malmö)

31/3 – Metro på Möllan, (Malmö)

2/4 – Nya Tröls, (Malmö)

3/4 – Vinylbaren KB, (Malmö)

14/4 – SLU, (Alnarp)

20/6 – Maglehemsfestivalen, (Maglehem)

17/9 – Mässingshornet, (Malmö)

Annons